บริการต่างๆ ของ NTech Engineering and Supply
- บริการเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กและ ระบบคอนกรีต Postension ด้วยเครื่อง Corring
- บริการเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กและ ระบบคอนกรีต Postension ด้วยวิธี wall saw & wire saw
- บริการแสกนพื้นหาแนวโลหะ (Tendon) ใน Postension ด้วยเครื่อง HILTI FERROSCAN PS-200
- บริการงานเจาะเสียบเหล็ก รวมถึงมีจำหน่ายและติดดั้งพุกเคมี
- บริการงานติดตั้งเครื่องจักรและงานหล่อแท่นเครื่องจักร
- จำหน่ายกระบอกคอร์ริ่งเจาะคอนกรีต SEGMENT กระบอกเจาะ รับเชื่อมกระบอกเจาะ
- จำหน่ายเครื่องคอร์ริ่งเจาะคอนกรีต ใบตัด และซ่อมแซมกระบอกเจาะ