เมนูหลัก
งานตัดพื้นคอนกรีตด้วยwallsall
home
product
services
References
Shopping Cart
About Us
Contact Us
งานตัด
map
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

งานเจาะพื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีต ตัดคอนกรีต งานเปิดช่อง งานเจาะเสียบเหล็ก งานเซ็ตเคมี งานสแกน

                      

                          ตัวอย่างภาพการเจาะพื้นคอนกรีต (Coring) ดูจากภาพการเจาะพื้นคอนกรีตแบบนี้ต้องใช้สว่านเจาะเพื่อติดตั้งพุกในการยึดแท่นเและจะใช้น้ำหล่อจึงทำให้ไม่มีฝุ่นและเสียงที่ดังน้อย


 

              ตัวอย่างภาพการเจาะผนังคอนกรีต (Wall Coring)


 

             ตัวอย่างภาพการเจาะพื้นคอนกรีตเพื่อเปิดช่อง (Coring Open Floor) จากภาพเราต้องการเจาะพื้นคอนกรีตเพื่อเปิดพื้นขนาด 2เมตรx2เมตร เพื่อทำช่องลิฟท์โดยการแบ่งช่องที่เราจะเจาะออกเป็น4ช่องแล้วทำการเจาะพื้นคอนกรีตออกมาทีละก้อนเพื่อไม่ทำให้ก้อนปูนมีขนาดใหญ่และหนักเกินไปเพื่อง่ายต่อการขนย้ายนำสกัดมาตกแต่ง โดยวิธีนี้เหมาะกับสถานที่ที่คับแคบไม่สามารถนำรถตัดขึ้นไปตัดได้

  

จากภาพเป็นการเจาะคอนกรีตเพื่อเสียบสตัด พุกเคมี

 เจาะคอนกรีต ตัดพื้นคอนกรีต เจาะพื้นคอนกรีต ตัดคอนกรีต ตัดถนน งานเจาะเสียบเหล็ก งานสแกนพื้น งานสกัดพื้น งานเปิดช่องพื้น งานทำลายคอนกรีต จำหน่ายอุปกรณ์เจาะคอนกรีต กระบอกเจาะคอนกรีต กระบอกคอร์ริ่ง 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com